Nestali glagoli - O

osveženo dne 8-IV-2020 17:58:56
glagol
trag
ogovoriti ili oreći?
kad nekog ogovaraju, biva li taj ogovoren ili orečen?
onoditi
pa onda razonoditi
onuti
osnova za prionuti
oponeti
oponašati jednokratno
opteći
svršeni oblik od opticati
opticati
biti u opticaju, a i taj opticaj je morao nastati od nekog glagola
ošija(va)ti
kad vetar baš ne zaošijava nešto posebno, nego samo onako