Nestali glagoli - O

osveženo dne 7-IX-2018 11:04:14
glagol trag
ogovoriti ili oreći? kad nekog ogovaraju, biva li taj ogovoren ili orečen?  
onoditi pa onda razonoditi  
onuti osnova za prionuti  
oponeti oponašati jednokratno  
opticati biti u opticaju, a i taj opticaj je morao nastati od nekog glagola  
ošija(va)ti kad vetar baš ne zaošijava nešto posebno, nego samo onako