Nestali glagoli - O

osveženo dne 18-I-2015 23:48:56 23:48:56
glagol trag
ogovoriti ili oreći? kad nekog ogovaraju, biva li taj ogovoren ili orečen?  
onoditi pa onda razonoditi  
onuti osnova za prionuti  
oponeti oponašati jednokratno  
ošija(va)ti kad vetar baš ne zaošijava nešto posebno, nego samo onako