Nestali glagoli - Š

osveženo dne 27-III-2015 14:00:16 14:00:16
glagol trag
škrivati odškrinuti potiče od ovog  
štrkati dok ne bude sve raštrkano