Nestali glagoli - T

osveženo dne 18-I-2015 23:48:05 23:48:05
glagol trag
takozvati on je takozvani jer su ga takozvali

(može onda i samozvati)
 
tančati to se radi sa ukusom dok ne postane istančan  
tarasiti se ko ne uspe da se otarasi nečega iz prve, tarasi se toga više puta  
tezati od kojeg potiče "pretezati"  
tobogati nesvršeni glagolski pridev trpni: tobogan  
toliti utoliti više puta ovaj mora da u stvari postoji, ili je bar postojao
trpeti se nesvršeni oblik od strpeti se