Nestali glagoli - V

osveženo dne 28-III-2019 10:13:05
glagol
trag
validi
zajednički predak za odvaliti, navaliti, prevaliti, uvaliti, izvaliti
vaniti
"vanili roščići", pisalo na kutiji sa nekakvim keksom. I stvarno su kao malo štrčali van.
virati
od kog imamo uvirati, izvirati, previrati, navirati
vrežiti
od kog imamo uvrežiti
vrziti
od koga imamo privrziti