Obrtaljke i premetaljke - A

osveženo dne 9-VIII-2017 15:03:49
Kad piše ovako
znači
a kad piše ovako
znači
a bar member
član advokatske komore
bar a member
izbaciti člana, zabraniti mu pristup
admit charging
priznati da se naplaćuje
charge admission
naplaćivati ulaz
all ready
sav spreman
already
već
alot
dodeliti (kvotu, tal)
a lot
dosta, mnogo, poprilično
another one
još jedan
one another
jedan drugog
apiece
pojedinačno, svakome po
a piece
jedan komad
arm bears
naoružati medvede
bear arms
nositi oružje
armed one
naoružani
one-armed
jednoruki
army ant
mrav iz neke od vrsta koje se sele u vidu najezdi
ant army
najezda mrava