Obrtaljke i premetaljke - A

osveženo dne 9-VIII-2017 15:03:49
Kad piše ovako znači a kad piše ovako znači
a bar member član advokatske komore bar a member izbaciti člana, zabraniti mu pristup
admit charging priznati da se naplaćuje charge admission naplaćivati ulaz
all ready sav spreman already već
alot dodeliti (kvotu, tal) a lot dosta, mnogo, poprilično
another one još jedan one another jedan drugog
apiece pojedinačno, svakome po a piece jedan komad
arm bears naoružati medvede bear arms nositi oružje
armed one naoružani one-armed jednoruki
army ant mrav iz neke od vrsta koje se sele u vidu najezdi ant army najezda mrava