Obrtaljke i premetaljke - F

osveženo dne 27-X-2018 23:19:00
Kad piše ovako
znači
a kad piše ovako
znači
faces on the line
lica na štrafti/crti/redu za čekanje/u stroju
lines on the face
bore
fall out
razići se, podžapati se, poispadati
fallout
slegnute čestice iz vazduha; radioaktivne padavine
fallback
rezervni položaj, druga linija odbrane
fall back
vratiti se na staro, primeniti raniji postupak, povući se
fatigue
zamor
fatigues
radna uniforma
firing a squad
otpuštanje celog voda
a firing squad
streljački vod
flashback
prisećanje (u toku pripovedanja)
back flash
stražnji blic
folk lore
narodno predanje
folklore
folklor
fucking a PhD
jebe se s doktorom nauka
a fucking PhD
jebeni doktor nauka