Obrtaljke i premetaljke - F

osveženo dne 11-II-2017 16:58:41
Kad piše ovako znači a kad piše ovako znači
fall out razići se, podžapati se, poispadati fallout slegnute čestice iz vazduha; radioaktivne padavine
fallback rezervni položaj, druga linija odbrane fall back vratiti se na staro, primeniti raniji postupak, povući se
fatigue zamor fatigues radna uniforma
firing a squad otpuštanje celog voda a firing squad streljački vod
flashback prisećanje (u toku pripovedanja) back flash stražnji blic
folk lore narodno predanje folklore folklor