Obrtaljke i premetaljke - F

osveženo dne 27-X-2018 23:19:00
Kad piše ovako znači a kad piše ovako znači
faces on the line lica na štrafti/crti/redu za čekanje/u stroju lines on the face bore
fall out razići se, podžapati se, poispadati fallout slegnute čestice iz vazduha; radioaktivne padavine
fallback rezervni položaj, druga linija odbrane fall back vratiti se na staro, primeniti raniji postupak, povući se
fatigue zamor fatigues radna uniforma
firing a squad otpuštanje celog voda a firing squad streljački vod
flashback prisećanje (u toku pripovedanja) back flash stražnji blic
folk lore narodno predanje folklore folklor
fucking a PhD jebe se s doktorom nauka a fucking PhD jebeni doktor nauka