Obrtaljke i premetaljke - F

osveženo dne 9-XI-2017 14:38:33
Kad piše ovako znači a kad piše ovako znači
fall out razići se, podžapati se, poispadati fallout slegnute čestice iz vazduha; radioaktivne padavine
fallback rezervni položaj, druga linija odbrane fall back vratiti se na staro, primeniti raniji postupak, povući se
fatigue zamor fatigues radna uniforma
firing a squad otpuštanje celog voda a firing squad streljački vod
flashback prisećanje (u toku pripovedanja) back flash stražnji blic
folk lore narodno predanje folklore folklor
fucking a PhD jebe se s doktorom nauka a fucking PhD jebeni doktor nauka