Obrtaljke i premetaljke - G

osveženo dne 18-VIII-2016 00:00:14
Kad piše ovako znači a kad piše ovako znači
go to ići ka, ići do to go za poneti; da se slaže sa (drugim komadom odeće)
going on biva, događa se ongoing tekući, koji je u toku
going out izlazak outgoing predusretljiv
gunshot pucanj (iz puške), od metka (rana) shotgun sačmara