Obrtaljke i premetaljke - G

osveženo dne 27-VII-2019 11:14:15
Kad piše ovako
znači
a kad piše ovako
znači
games people play
igre koje ljudi igraju
people play games
ljudi igraju igre
glass
čaša, staklo
glasses
naočari
go to
ići ka, ići do
to go
za poneti; da se slaže sa (drugim komadom odeće)
going on
biva, događa se
ongoing
tekući, koji je u toku
going out
izlazak
outgoing
predusretljiv
goods are odd
roba je čudna
odds are good
šanse su dobre
gunshot
pucanj (iz puške), od metka (rana)
shotgun
sačmara