Obrtaljke i premetaljke - H

osveženo dne 18-III-2018 21:35:07
Kad piše ovako znači a kad piše ovako znači
halfback half (fudb.) back half stražnja polovina
hand back dodati nazad backhand bekend (u tenisu)
hangover mamurluk overhang izbočina, nadneta stena
highway autoput way high povisoko
home kod kuće a home kuća, dom
home maker zidar, graditelj homemaker domaćica
house special specijalitet kuće special house osobita kuća
houseguard kućna straža guardhouse stražara
how land lies konfiguracija terena how lies land kako laži stižu