Obrtaljke i premetaljke - H

osveženo dne 10-XII-2018 13:59:48
Kad piše ovako znači a kad piše ovako znači
had Joe shot sredio da upucaju Džoa had shot Joe upucao je Džoa
had Joe shot sredio da upucaju Džoa Joe had shot Džo je upucao
halfback half (fudb.) back half stražnja polovina
hand back dodati nazad backhand bekend (u tenisu)
hangover mamurluk overhang izbočina, nadneta stena
he's only one star je samo godinu he's the only one on je jedini
head butt udarac glavom butthead dupeglavac
helpless bespomoćan help less pomagati manje
highway autoput way high povisoko
home kod kuće a home kuća, dom
home maker zidar, graditelj homemaker domaćica
house special specijalitet kuće special house osobita kuća
houseguard kućna straža guardhouse stražara
how land lies konfiguracija terena how lies land kako laži stižu