Obrtaljke i premetaljke - H

osveženo dne 23-II-2018 13:44:11
Kad piše ovako znači a kad piše ovako znači
halfback half (fudb.) back half stražnja polovina
hand back dodati nazad backhand bekend (u tenisu)
hangover mamurluk overhang izbočina, nadneta stena
highway autoput way high povisoko
home kod kuće a home kuća, dom
home maker zidar, graditelj homemaker domaćica
how land lies konfiguracija terena how lies land kako laži stižu