Obrtaljke i premetaljke - I

osveženo dne 31-V-2017 13:33:46
Kad piše ovako znači a kad piše ovako znači
in compatible mode u kompatibilnom načinu rada incompatible mode nekompatibilan način rada
in the pouring rain po pljusku pouring the rain in ulivajući kišu (u nešto)