Obrtaljke i premetaljke - K

osveženo dne 22-X-2014 21:30:31 21:30:31
Kad piše ovako znači a kad piše ovako znači
kickback mito, tal za ortaka kick back uzvratiti udarac