Obrtaljke i premetaljke - N

osveženo dne 11-V-2017 10:16:46
Kad piše ovako znači a kad piše ovako znači
nobody niko no body nema leša
north way severni put way north put ka severu; daleko na severu