Obrtaljke i premetaljke - O

osveženo dne 17-IX-2016 01:06:17
Kad piše ovako znači a kad piše ovako znači
odds are good šanse su dobre; verovatnoća je povoljna goods are odd roba je čudna
official code zvanični propis, kućni red code official činovnik zadužen da sprovodi propis
on to provalio, prozreo ("I'm on to your tricks") onto na (nešto, ne na nečemu, dakle akuzativsko na)
one day jedan dan, jednog dana day one prvi dan, prvog dana
one each svako po jedan each one svaki
one fold jedan pregib/prevoj/smotuljak onefold jednostruk
one-part jednodelni part one prvi deo
over time vremenom overtime prekovremeno
overhang štrči, nadnosi se, ispust hangover mamurluk