Obrtaljke i premetaljke - O

osveženo dne 30-XI-2018 10:01:50
Kad piše ovako znači a kad piše ovako znači
odds are good šanse su dobre; verovatnoća je povoljna goods are odd roba je čudna
official code zvanični propis, kućni red code official činovnik zadužen da sprovodi propis
on to provalio, prozreo ("I'm on to your tricks") onto na (nešto, ne na nečemu, dakle akuzativsko na)
once it happens kad se jednom desi it happens once dogodi se jednom
one day jedan dan, jednog dana day one prvi dan, prvog dana
one each svako po jedan each one svaki
one feels the way neko ispipava put the way one feels kako se neko oseća
one fold jedan pregib/prevoj/smotuljak onefold jednostruk
one less red jedan manje crven one red less jedan crveni manje
one-part jednodelni part one prvi deo
outstanding izuzetan, istaknut standing out koji štrči
over time vremenom overtime prekovremeno
overboard preterano; sleteo s palube u vodu board over prekriti daskama
overhang štrči, nadnosi se, ispust hangover mamurluk