Obrtaljke i premetaljke - R

osveženo dne 22-II-2016 13:19:59
Kad piše ovako
znači
a kad piše ovako
znači
reach out
posegnuti, domašiti, stići
outreach
pomoć sirotinji
rule over
vladati nad, doneti presudu o
overrule
doneti odluku kojom se poništava odluka niže instance
run out
ponestati
outrun
prestići, umaći