Obrtaljke i premetaljke - R

osveženo dne 22-II-2016 13:19:59 13:19:59
Kad piše ovako znači a kad piše ovako znači
reach out posegnuti, domašiti, stići outreach pomoć sirotinji
rule over vladati nad, doneti presudu o overrule doneti odluku kojom se poništava odluka niže instance
run out ponestati outrun prestići, umaći