Obrtaljke i premetaljke - T

osveženo dne 9-V-2017 10:27:16
Kad piše ovako znači a kad piše ovako znači
take away odneti, oduzeti takeaway ono što se ponese sa skupa; šta se sazna na skupu; jelo za poneti
take in primiti, prihvatiti intake unos, potrošnja, dovod goriva
take out izvesti, smaknuti outtake probni snimak
take out izvesti, smaknuti takeout za poneti
take over preuzeti (upravljanje nad nečim, posao, dužnost) overtake preteći, preticati
take under primiti na (staranje, razmatranje) undertake preduzeti, sahraniti
take up prihvatiti se (nečeg) uptake stizanje u glavu, kapiranje
talk shop pričati o poslu shop talk razgovor na poslu
throw back baciti natrag, zabaciti, odbaciti, odbiti throwback atavizam
times over (koliko) puta overtimes prekovremeni sati
to eat something pojesti nešto something to eat nešto za jelo
top counter gornji brojač, najveći dostignut broj, gornja tezga countertop radna površina u kuhinji
turn out isključiti, proizvesti, ispasti (na kraju), ispostaviti se trunout poseta, broj prodatih karata, broj proizvedenih komada
turn over prevrnuti, predati, ispovrteti overturn zbaciti, puč
turn over prevrnuti, predati, ispovrteti turnover promet
turn right ispasti dobro, ispasti kako treba right turn desna krivina
two times dvaput times two pomnoženo sa dva