ostalo

Šta je ovo?
Ostali jezici... tu tek ima svašta. Evropa im završava negde oko Rima, a dalje od toga "ovde biti zmajevi" (kako je pisalo na srednjovekovnim kartama neispitanih zemalja). Kad sa bliskim im jezicima (politički, geografski, rodbinski bliskim) imaju toliko problema, reči iz tih ostalih jezika mora da se loše provode u engleskom.

Videti iz priloženog.
21-VI-2019 - 21-VIII-2023 idi kući  
Pišu ga kao
oni izgovaraju
mi izgovaramo
Siberia (Сибирь)
sajbiria
sibir
Khmer
kemer
kmer
Hyundai
hjendei
hjundai
Dvořák
dvorek, dvourek
dvoržak
Gorbachev (Горбачев)
gorbačev, gorbačav
gorbačov
Janáček
dženasek
janaček
Serbia
serbia
srbija
Croatia
krouejša
hrvatska
Crimea
krajmia
krim
machete
mašeti
mačeta
Ottoman
otoumen
osmanlijski
Osmanli ("Osman" being corrupted in some European languages as "Ottoman")
Khomeini
koumiini
homeini
Khamenei
kemenii
hamnei
ne znam gde nam se izgubilo prvo e, vikipedija veli da se na persijskom izgovara