ostalo

7-V-2018 18:01:44

Ostali jezici... tu tek ima svašta. Pošto im se Evropa završava negde oko Rima, a dalje od toga "ovde biti zmajevi" (kako je pisalo na srednjovekovnim kartama neispitanih zemalja), a sa bliskim im jezicima imaju toliko problema, da se pretpostaviti.