ostalo

21-VI-2019 14:08:45

Ostali jezici... tu tek ima svašta. I Evropa im završava negde oko Rima, a dalje od toga "ovde biti zmajevi" (kako je pisalo na srednjovekovnim kartama neispitanih zemalja), i sa bliskim im jezicima (politički, geografski, rodbinski bliskim) imaju toliko problema, reči iz tih ostalih jezika mora da se loše provode u engleskom.

Videti iz priloženog.