ostalo - E

osveženo dne 12-VIII-2015 17:33:49 17:33:49
Pišu ga kao oni izgovaraju mi izgovaramo
eunuch junek, junak evnuh