ostalo - H

osveženo dne 23-II-2010 08:30:55 08:30:55
Pišu ga kao oni izgovaraju mi izgovaramo
Hegyi hegi heđi
Ho Chi Minh hoči min ho ši min