ostalo - S

osveženo dne 20-XII-2008 10:59:21 10:59:21
Pišu ga kao oni izgovaraju mi izgovaramo
Sandor (Sándor) sendor šandor
shiite šiajt šiit
sinai sajnaj sinaj
Spaček Spejsek spaček
sputnik spatnik sputnjik
sputnik spatnik sputnjik
Szábo zabo sabo