Ova današnja omladina - muško, žensko...

4-IX-2019 09:43:32

Nije u redu da krpim engleski a da prenebregavam srpski. Za početak, muško-ženski parovi kojima se nismo nadali.

Ako se među njih prošvercovao i neki stvaran par, šta da se radi, niko nije sašrven.