Ova današnja omladina - muško, žensko...

19-I-2020 20:38:53

Nije u redu da krpim engleski a da prenebregavam srpski. Za početak, muško-ženski parovi kojima se nismo nadali.

Ako se među njih prošvercovao i neki stvaran par, šta da se radi, niko nije sašrven.