Ova današnja omladina - muško, žensko...

31-VIII-2022 17:09:02

Nije u redu da krpim engleski a da prenebregavam srpski. Za početak, muško-ženski parovi kojima se nismo nadali.

Ako se među njih prošvercovao i neki stvaran par, šta da se radi, niko nije sašrven.

Spisak je podugačak, pa je izdeljen po slovima - slova u bloku iznad ovog su linkovi na sve što počinje tim slovom.