Ova današnja omladina - muško, žensko...

30-V-2019 22:27:32

Nije u redu da krpim engleski a da prenebregavam srpski. Za početak, muško-ženski parovi kojima se nismo nadali.

Ako se među njih prošvercovao i neki stvaran par, šta da se radi, niko nije sašrven.