Ova današnja omladina - muško, žensko... - B

osveženo dne 8-XI-2017 12:43:18
u ženskom rodu u muškom rodu kao mentar
babica babac  
bagra bager  
baletanka baletan  
banda bandit  
banka banak  
bara bar  
barka bar  
beda bedak  
beležnica beležnik  
belica belac  
bicikla bicikl ima i srednji rod, biciklo, i banatski muški rod, bicikli.
bitka bitak Bitak je pojam iz filozofije, tako su nekad prevodili "sein", kasnije je to postalo "biće". Jednom sam na jelovniku našao i "ruski bitak", ali se u stvarnoj izvedbi svelo na iste ćufte sa pireom kao i ostalo... beše devedesettreća.
bluza bluz  
bogomoljka bogomoljac  
boja boj  
Borka borac  
brava brav  
bubica bubac  
bubnjara bubnjar  
bulja buljon