Ova današnja omladina - muško, žensko... - D

osveženo dne 31-V-2017 11:45:48
u ženskom rodu u muškom rodu kao mentar
Danica Danac  
Danka danak  
desetka desetak  
diploma diplomat  
diploma diplomac  
dizelka dizelaš  
dnevnica dnevnik  
doktorica doktorac supruga doktorova, suprug doktorkin
doktorka doktor  
domaćica domaćin  
dopisnica dopisnik  
drška držač  
drvara Drvar  
Dubica dubak  
dvojica dvojac  
dvojnice dvojnici