Ova današnja omladina - muško, žensko... - H

osveženo dne 28-I-2016 20:21:19 20:21:19
u ženskom rodu u muškom rodu kao mentar
harmonika harmonik  
heroina heroin  
hladnjača hladnjak  
hranilica hranilac