Ova današnja omladina - muško, žensko... - L

osveženo dne 21-XI-2018 23:00:04
u ženskom rodu u muškom rodu kao mentar
lančanica lančanik jedno je kriva hiperboličkog kosinusa (katenata), a drugo je zupčanik koji se lancem spaja sa drugim zupčanikom
lebara lebarnik za neupućene u lalinski, lebarnik je kutija za hleb; lebara je rakija od hleba.
legija legion  
Lešnica lešnik  
letilica letač  
levica levak  
lista list  
litija litijum  
luka luk  
lukovice lukovi