Ova današnja omladina - muško, žensko... - L

osveženo dne 25-III-2016 23:30:28 23:30:28
u ženskom rodu u muškom rodu kao mentar
lebara lebarnik za neupućene u lalinski, lebarnik je kutija za hleb; lebara je rakija od hleba.
letilica letač  
levica levak  
litija litijum  
lovina lovac  
luka luk  
lukovice lukovi