Ova današnja omladina - muško, žensko... - L

osveženo dne 28-III-2019 13:01:03
u ženskom rodu
u muškom rodu
kao mentar
lančanica
lančanik
jedno je kriva hiperboličkog kosinusa (katenata), a drugo je zupčanik koji se lancem spaja sa drugim zupčanikom
lebara
lebarnik
za neupućene u lalinski, lebarnik je kutija za hleb; lebara je rakija od hleba.
legija
legion
Lešnica
lešnik
levica
levak
lista
list
litija
litijum
litra
litar
luka
luk
lukovice
lukovi