Ova današnja omladina - muško, žensko... - L

osveženo dne 23-X-2017 18:32:21
u ženskom rodu u muškom rodu kao mentar
lebara lebarnik za neupućene u lalinski, lebarnik je kutija za hleb; lebara je rakija od hleba.
Lešnica lešnik  
letilica letač  
levica levak  
litija litijum  
lovina lovac  
luka luk  
lukovice lukovi