Ova današnja omladina - muško, žensko... - M

osveženo dne 9-II-2019 12:48:40
u ženskom rodu u muškom rodu kao mentar
mamica mamac  
mandarina mandarin  
marina marinac  
marinara marinac  
mašinica mašinac  
mašinka mašinac  
materija materijal  
matura maturant  
medenica medenjak  
Meka Mek  
menjačnica menjač  
merica merač  
mesara mesar  
mesečnica mesečnik  
metalika (engr. metallica) metalac  
metla metal  
mikseta mikser  
Milenija milenijum  
mlada Mladen  
mladica mladić  
modelsica model  
modla model  
mornarica mornar (hvala Salerokadi!)
mrkva mrkov  
mućka mućak  
mudrica mudrac  
muža muž