Ova današnja omladina - muško, žensko... - P

osveženo dne 30-V-2019 22:27:18
u ženskom rodu
u muškom rodu
kao mentar
pacolovka
pacolovac
naprava i vrsta psa
palica
palac
papagajke
papagaji
parnjača
parnjak
patentica
patent
jedno je vrsta olovke, drugo pravno sredstvo
pekara
pekar
penjačica
penjač
vrsta patike i vrsta sportiste
perjanica
perjanik
pesnica
pesnik
peščara
peščar
ovo drugo je vrsta kamena
petica
petak
Petka
petak
pijanica
pijanac
piksla
piksel
piramida
piramidon
pisaljka
pisar
plata
plato
pljeskavica
pljesak
pljuska
pljusak
plovka
plovak
podmetaljka
podmetač
poenta
poen
polovnjača
polovnjak
popadija pevaljka
pop pevač
poslanica
poslanik
poslovnica
poslovnik
jedno je izbačena radnja, drugo je skupštinski kućni red
potencija
potencijal
potpora
potporanj
pratilja
pratilac
ovaj drugi sigurno nije prvi do najlepšeg
prava
pravac
predaja
predajnik
preferenca
preferans
premija
premijum
premijera
premijer
prethodnica
prethodnik
prijemnica
prijemnik
prikaza
prikaz
privreda
privrednik
procedura
prosede
profesionalka
profesionalac
Razlike u značenju između ovih pojmova su pitanje politike, a ne jezika.
prostorija
prostor