Ova današnja omladina - muško, žensko... - P

osveženo dne 18-XI-2017 17:37:41
u ženskom rodu u muškom rodu kao mentar
pacolovka pacolovac naprava i vrsta psa
palica palac  
papagajke papagaji  
parnjača parnjak  
patentica patent jedno je vrsta olovke, drugo pravno sredstvo
pekara pekar  
penjačica penjač vrsta patike i vrsta sportiste
perjanica perjanik  
pesnica pesnik  
peščara peščar ovo drugo je vrsta kamena
petica petak  
Petka petak  
pijanica pijanac  
piksla piksel  
piramida piramidon  
pisaljka pisar  
pljeskavica pljesak  
pljuska pljusak  
plovka plovak  
podmetaljka podmetač  
poenta poen  
polovnjača polovnjak  
popadija pevaljka pop pevač  
poslanica poslanik  
poslovnica poslovnik jedno je izbačena radnja, drugo je skupštinski kućni red
potencija potencijal  
potpora potporanj  
pratilja pratilac ovaj drugi sigurno nije prvi do najlepšeg
prava pravac  
predaja predajnik  
premija premijum  
premijera premijer  
prethodnica prethodnik  
prijemnica prijemnik  
prikaza prikaz  
privreda privrednik  
procedura prosede  
profesionalka profesionalac Razlike u značenju između ovih pojmova su pitanje politike, a ne jezika.
prostorija prostor