Ova današnja omladina - muško, žensko... - R

osveženo dne 23-VIII-2018 15:02:03
u ženskom rodu u muškom rodu kao mentar
računaljka računar  
računica račun  
Rajna Rajan (primamo i strance, ako se kod nas upare)
Ranka ranac  
rata rat  
Razbojna razbojnik  
regija region  
rešetka rešeto  
reza rez  
rezerva rezervoar  
ringla ringlov  
roba rob  
rogozina Rogozin  
ručka ručak :)
rukavica rukavac  
ruža ruž