Ova današnja omladina - muško, žensko... - R

osveženo dne 1-VI-2017 16:49:44
u ženskom rodu u muškom rodu kao mentar
računaljka računar  
računica račun  
Rajna Rajan (primamo i strance, ako se kod nas upare)
Ranka ranac  
rata rat  
rešetka rešeto  
reza rez  
rezerva rezervoar  
ringla ringlov  
roba rob  
rogozina Rogozin  
ručka ručak :)
rukavica rukavac