Ova današnja omladina - muško, žensko... - R

osveženo dne 20-XI-2018 00:26:18
u ženskom rodu u muškom rodu kao mentar
računaljka računar  
računica račun  
radionica radion naročito ako je plavi, ko se seća
Rajna Rajan (primamo i strance, ako se kod nas upare)
Ranka ranac  
rata rat  
Razbojna razbojnik ali stanovnici Razbojne se zovu Razbojčani, a ne ono što sam ja mislio
regija region  
rešetka rešeto  
reza rez  
rezerva rezervoar  
ringla ringlov  
roba rob  
rogozina Rogozin  
ručka ručak :)
rukavica rukavac  
ruža ruž