Ova današnja omladina - muško, žensko... - R

osveženo dne 20-XI-2018 00:26:18
u ženskom rodu
u muškom rodu
kao mentar
računaljka
računar
računica
račun
radionica
radion
naročito ako je plavi, ko se seća
Rajna
Rajan
(primamo i strance, ako se kod nas upare)
Ranka
ranac
rata
rat
Razbojna
razbojnik
ali stanovnici Razbojne se zovu Razbojčani, a ne ono što sam ja mislio
regija
region
rešetka
rešeto
reza
rez
rezerva
rezervoar
ringla
ringlov
roba
rob
rogozina
Rogozin
ručka
ručak
:)
rukavica
rukavac
ruža
ruž