Ova današnja omladina - muško, žensko... - S

osveženo dne 15-I-2018 14:20:53
u ženskom rodu u muškom rodu kao mentar
sadržina sadržaj  
Sahara saharin  
saobraćajka saobraćajac ima ih koji ne vole ni jedno ni drugo
satnica satnik  
sejačica sejač  
sekretarica sekretar  
sekundara sekundant  
sekundara sekundar jedno je mehanički deo (časovnika), drugo električni (transformatora)
servirka server  
sfinga sfinkter  
skripta skript nju koriste studenti, njega programeri
slina slinac  
sloga slog  
slušalica slušalac  
spletka splet  
spomenica spomenik  
srećka Srećko  
starača starac  
stativa stativ  
stega steg  
stepenica stepenik  
stihija stih  
stiska stisak  
stranica stranac  
stranka stranac šašavi su ti stranci, evo ovaj dvoženac
strelica strelac  
strugara strugar  
struka struk  
Studenica studenac  
studija studio  
stupice stupovi  
suspenzija suspenzor  
svetilja svetlac  
svinja svinjac