Ova današnja omladina - muško, žensko... - Š

osveženo dne 14-V-2018 20:16:48
u ženskom rodu u muškom rodu kao mentar
šarka Šarac  
šatra šator  
šetalica šetač  
šipka šipak  
šljaka šljaker  
šljivica šljivik  
špica špic hm, da li bi se tu negde računao i Špiček?
štitnjača štitnik  
štoperica štoper  
šupica šupak