Nije u redu da krpim engleski a da prenebregavam srpski. Za početak, muško-ženski parovi kojima se nismo nadali.