Rečnik narodnih pogrdnih naziva - H

osveženo dne 29-IX-2018 18:01:34
izraz značenje i poreklo tip
hajvan    
hinja hrv. hiniti - pretvarati se, blefirati. podlac
hlebinac naivac, po hlebinskoj školi naivnog slikarstva (jer se od Kovačice teško pravi imenica - šta, kovačičar? ne prolazi) naivac
hoće piški nieće piški mnogo se predomišlja, neodlučan, menja mišljenje neodlučan
hohštapler   okretan, mangup
homić   gej
hoštapler manje pismena varijanta od hohštapler okretan
hotel promaja rasklimana zgrada brlog
hulja   pokvarenjak