mrsimudi vs. rospije

Počelo je 2009. prvom porukom na PPPlogiji, na gorenavedenu temu....... pa evo nek' se nađe.

Nastavilo se 2013. saradnjom sa Srpskim jezičkim ateljeom, na temi o mandovima i drugim zaboravljenim (?)rečima (linak sam uklonio iz čiste pizme, jer me moderator najurio).