Kako imena, još gore prezimena. Vaše prezime je možda izvedeno iz neke reči koja nešto znači, a možda i nije... izvedeno.

Građu skuplja društvo za zaštitu šašavih imena i prezimena na Parapsihopatologiji.

Po moderatorovim pravilima, na spisak ne ulaze imena koja menjaju naglasak kad se koriste kao obične reči. Ovde ulaze, ali sa zvezdicom iza prevoda.