Kako se to piše - 0-9

osveženo dne 12-VIII-2017 18:30:03
čita se piše se primeri
"" t often (ofn), product (proudak, mada ne izgovaraju svi tako), thistle, whistle
io revolution, station, coercion, suspicion, Siobhan (tj ne izgovara se)
u mystique (misti:k) i slične francuske i reči građene nalik francuskim
b dumb, aplomb, subtle, number
e since, done, mine, subtle, gobelin te u glagolskim pridevima na -ed
a principal, fatal
ai porcelain (može i tako)
eou uglavnom se ne izgovara, ili ide kao poluglas: cretaceous, nauseous
gh though, bough, dough, thought (da, prazno, jer ima kad se ne čita uopšte)
ue queue; u rečima koje se završavaju na -gue i -que, qv., čak i kad je to u sred reči, npr milquetoast, se ne izgovara
i tamo gde ga pojedu susedna slova, npr. u -tious
p ne čita se na početku reči na pn
k ne čita se na početku reči u rečima koje počinju na kn
h honour, hour, though, thyme
θ (namestiš usta za t a kažeš s) th catether, think, both, bath, isthmus, theater
t thesis, thin itd - vidi th
θh th Southampton (valjda jedini slučaj da se th i h sliju u pisanju ali ne i u izgovoru)
[poluglas] gh Edinburgh - zvuči kao edinbro ili edinb'r
hu yoghurt