Kako se to piše - L

osveženo dne 3-I-2015 12:35:26
čita se piše se primeri
li gli u stvari je gli i u većini italijanskih reči, jedino u pagliacci (pajači) učine izuzetak