Kako se to piše - P

osveženo dne 6-IX-2017 20:27:02
čita se piše se primeri
p gh hiccough
p pot, stop, crap
bp subpoena, bombproof, thumbprint
ph ph upheaval, upholstery, aphelion, triphammer, tophat
pn pn drugde - jeepney
po po polish
pou po Polish
ps ps tops, lapse, gypsum, hopscotch, upset
pt pt optimal, september