Kako se to piše - Š

osveženo dne 25-V-2017 15:05:02
čita se piše se primeri
š ch cache, champoo i ostale reči iz francuskog
sh shampoo, sheet, sheer
tio station, notion, potion, antioxygenation
si occasion
ce licorice
ti repetition (repetišn), nation itd, vidi -tio-
ss passion, mission
t notion, potion, nation
ša sa Sade
šč sch newschannel, discharge, mischief
sti question, christian, digestion
šče stu posture, moisture
še su pressure, fissure
cie eficient, glacier, liquefacient
scie conscience
šh sh threshold
ši cie species, prima facie
ci appreciate
chi Chicago
ši cie species, prima facie
ci appreciate
chi Chicago
šn sion mission, passion
šn sion mission, passion
šo chau chauvinism
sea Sean
šou chau chauffeur
šu su sure
chu chute, brochure, embouchure, hachure
šu su sure
chu chute, brochure, embouchure, hachure