Kome još treba 30 slova

osveženo 19-III-2021 13:22:49
dosta, ajmo nazad

Kome još treba 30 slova

18-III-2021 11:56:41

U čast svim onim lenštinama, zapadouvlakačima i inim anglofilima, koji misle da su šđčćž višak, da je važnije pisati zapadna imena u original-u a naša mogu i sa 26 slova, evo najboljih brljotki.

Spisak je podugačak, pa je izdeljen po slovima - slova u bloku iznad ovog su linkovi na sve što počinje tim slovom.