Kome još treba 30 slova

osveženo 27-V-2019 01:21:31
dosta, ajmo nazad

Kome još treba 30 slova

27-V-2019 01:21:19

U čast svim onim lenštinama, zapadouvlakačima i inim anglofilima, koji misle da su šđčćž višak, da je važnije pisati zapadna imena u original-u a naša mogu i sa 26 slova, evo najboljih brljotki.