Kome još treba 30 slova - E

Šta je ovo?
U čast svim onim lenštinama, zapadouvlakačima i inim anglofilima, koji misle da su šđčćž višak, da je važnije pisati zapadna imena u original-u a naša mogu i sa 26 slova, evo najboljih brljotki.Spisak je podugačak, pa je izdeljen po slovima - slova u bloku iznad ovog su linkovi na sve što počinje tim slovom.
1-I-2005 - 10-V-2021 idi kući  
piše
čita se ovako ili onako
Eric
Erić, Dobrica
Erik, Crveni