Kome još treba 30 slova - H

osveženo dne 18-II-2016 22:06:22 22:06:22
piše čita se ovako ili onako
haski npr. tribunal
rasa pasa