Kome još treba 30 slova - J

osveženo dne 7-II-2013 19:47:00 19:47:00
piše čita se ovako ili onako
jadnice jadnice
jadniče