Kome još treba 30 slova - L

osveženo dne 17-IX-2021 11:02:39
lance: obavezno ponesite lance
obavezno ponesite lance ili navucite zimske gume
obavezno ponesite lanče ili broš ili makar minđuše
Lasic
lazi: u lazi
u laži
u Lazi, kao pacijent
leci ili
leći ili bdeti
leči ili sahranjuje
leci ili drugi propagandni materijal
lice
lice, aka faca
liće, pa kad izliju gotovi su
liče, kao jaje jajetu
licna: dobio je petu licnu
dobio je petu ličnu grešku u ovoj utakmici
dobio je osigurač i petu licnu i opet je pregoreo
liga resavaca
liga pristalica resavske škole
liga rešavača
liscu: balada o liscu
balada o mužjaku lisice
balada o lišću
balada o lišcu, deminutivu od lica
lonce: serpe, lonce...
šerpe, lonce, vangle
dve šerpe i jedno lonče
loza; naslednik stare loze
naslednik stare loze, izdanak dinastije
naslednik stare lože, takoreći mason
loznica
Loznica
ložnica
lukovica: vidim tamo lukovica
vidim tamo neka lukovica
vidim tamo peru lukovića