I strana (prez)imena imaju smisla - A

osveženo dne 11-VI-2017 10:33:23
(prez)ime znači
Amber Ćilibar  
Appetito Apetit  
Apple Jabuka  
Armitage Pustinjak  
Armstrong Jakaruka