I strana (prez)imena imaju smisla - D

osveženo dne 19-VII-2018 12:58:15
(prez)ime znači
Dailey Dnevni  
Dale Do  
Darling Dragi(ć)  
Daskal Učitelj  
Date Datum, randes, urma  
Davenport Uži pisaći sto (brit.), kauč/krevet (am, kan)  
Day Dan  
Dean Dekan  
Dear Dragi  
Dent Ulubljenje  
Derrick Dizalica, koturača  
Deschamps Sa polja  
Dew Rosa  
Dial Cifarnik, brojčanik  
Diamond Dijamant  
Dieudonne Božidar  
Dill Mirođija  
Dios (dioš) Koštunica (mađ.)  
Diotalevi Bog ti olakšao  
Director Direktor, režiser  
Drake Patak  
Drakeford Patkov plićak, Patkov gaz  
Drapeza Trpeza, banka, trapez  
Dreieck Trougao  
Drumm Bubanj  
Dujardin Baštenski  
Durst Žeđ  
Dye Farba  
Dyer Farbar