I strana (prez)imena imaju smisla - E

osveženo dne 6-XI-2015 00:08:28 00:08:28
(prez)ime znači
Easter Uskrs  
Eastman Istočnjak  
Eaves Streha  
Economy Privreda (vidi ovde)  
Eddy Vrtlog  
Edge Ivica, rub  
Egalite Jednakost  
Einstein Jednokameni  
Eisenberg Gvozdenbreg  
Eisenstein Gvozdenkameni  
Elder Starešina  
Erba Biljka  
Esperance, Esperanza Nada  
Espiritu Duh  
Estrella Zvezda