I strana (prez)imena imaju smisla - U

osveženo dne 8-III-2015 15:37:32 15:37:32
(prez)ime znači
Underhill Podbrdni  
Unerwood Podšumski  
Usher Razvodnik (gledališni)