Tablice, tašte... - 0-9

osveženo dne 20-II-2018 05:26:44
tablica čita se kao znači
1 KT DID one Katie did jedna Kata je (to) uradila
1 MAN B& one man band solo orkestar, Katica za sve
1 RIPPLE I ripple pravim talasiće
1BD HARE I be the hare ja biti taj zeka
1MN2ART one man to art ma jedna umetnička duša, ali baš skroz
1SWTRSX one sweet RSX, one sweater socks 1 slatki RSX (vozilo je Akura RSX), 1 džemper čarape, 1 čarape znojalice
2APRLFL two april fools, 2nd april fool dve aprilske budale, drugoaprilska budala
2BATVT to be at VTech nekom se baš ide na Virdžinija Tek... ili je jako popularan, ili pali određenu grupu da izmišljaju ovakve tablice
2COLD2P too cold to pee prehladno za pišanje (tablice sa Aljaske)
2L TYM tool time vreme alata (na kombiju nekog majstora)
2VTIGO to Virginia Tech [university] I go pohađam Virdžinija Tek
370H55V Asshole čmar, tj dupeglavac - što se čita tako jer je tablica okačena naglavačke.
3QTR BLU three quarter blue samo se zavarava da je tri četvrt plav - siv je kao i ostali
4GETCHU forget you mani tebe
4MY ACES for my aces za moje asove
992LIFE 99 to life malo oštrija presuda, obično je "25 do doživotne"