Tablice, tašte... - A

osveženo dne 20-II-2018 05:17:40
tablica čita se kao znači
A WUTEVR a whatever jedno bilo šta
A-STECK aztec actek
AARRGH aarrgh grrrrrr
ACUPN2R acupuncture  
ACUPUNC acupuncture i stvarno na bokovima kola je reklama za ordinaciju... ali se tablica svejedno čita "ekjupank", a pank je pank
AINT RHT ain't right nije u redu
AMPLFYD amplified pojačan
ANGLNG angling na pecanju
ANUSTART a new start / anus tart novi početak / čmarodajka (viđeno u bar dve države)
APRAZER appraiser procenitelj
ARAKIS   naravno, neko je morao i ovo da zauzme
ARRROW   strrrela
AYPRULL april April, kao žensko ime