Tablice, tašte... - E

osveženo dne 19-V-2010 10:11:33 10:11:33
tablica čita se kao znači
EGO 2 BIG ja pa ja nemam aparat, al zamislite žuti ferari sa tablicama EGO 2 BIG.
EIEIO old McDonald had a farm čita se ijaijao
ENGTCHR english teacher vlasnica kola stvarno predaje engleski
ENRAGED enraged razbesneo
EPC FAIL epic fail videti na failblog.org - vozilo je inače neki sivi infiniti, raznosi picu za "Domino", i ima i natpis WTF uz oznaku marke.
EVIL MAC   zli mekintoš?
EXHONEY ex honey bivša draga (ili su kola bila njena?)