Tablice, tašte... - G

osveženo dne 20-II-2018 05:13:59
tablica čita se kao znači
G3T 50M3 get some oš malo?; nabavi i ti
GD DAYM8
good day, mate bardan, drugar
GDZ PLAN geodesic plan ovaj se kune u geometriju, al' onu sa letvama i teodolitima
GG NXMP good game, next map autor je teški igrač
GIFT4BJ gift for blowjob poklon za pušenje (auto je mustang kabriolet)
GO2JAL go to jail ideš u zatvor (tablice u izdanju saveznog policijskog bratstva)
GODLFXT god will fix it bog će ga opraviti
GOT FSHS got fishes? Ima ribe? (sto četvrta parafraza kampanje "ima mleka?")
GR8R L8R greater later veći kasnije, bolje kasnije