Tablice, tašte... - J

osveženo dne 16-V-2009 15:35:18 15:35:18
tablica čita se kao znači
JAMFNST I am finest ja sam naj naj (trebalo je da prvo slovo bude I, ali je IamFnst izgleda bilo već zauzeto)